“All the Not-News That’s Unfit to Print, but too Important to Forget” 

Monday 28 November 2022

Korleis legge telemetri over GoPro video

Om ein driv med ein aktivitet som gjer at ein kjenner at det er verdt å ta med seg eit såkalla action-kamera for å dokumentere så er det god sjanse for at du kan ha bruk for informasjonen i denne artikkelen for å gjere videoen din enda meir interessant for ditt publikum, dette kan vere om du flyg drone, står på ski ned bratte fjellsider, surfar, you name it. I korte trekk så forklarar artikkelen deg korleis du kan ta telemetridata frå aktiviteten og kombinere dei med videoen som eit overlegg som viser vitale data gjennom aktiviteten. Dette kan vere høgde, fart, kurs, rute, puls eller kva som helst av data som vert logga undervegs. 

Les meir »
Scroll to Top